За нас

За нас:

СИСНЕТ БГ внася висококачествени ИТ продукти от водещи производители и се занимава с асемблиране на компютърни системи, разработка и продажба на приложен софтуер, предлага цялостни решения в областта на:

ИТ оборудването

Изграждане на мрежова инфраструктура

Комуникации

Системи за видеонаблюдение

Информационни системи

Климатизация

Сервиз и поддръжка

Мисия и цели
Мисията на фирма СИСНЕТ БГ е да осигурява на своите клиенти висококачествени продукти и услуги, съобразени с техните потребности, като спомага развитието и растежа на своята търговска дейност, осъществявана във висококонкурентна среда, чрез инвестиране и развитие на търговската мрежа и човешките ресурси. Едни от най-важните елементи от фирмената политика на СИСНЕТ БГ са коректното обслужване на клиентите, бързата доставка на поръчаните продукти и изключително изгодните ценови условия. Спазвайки ги стриктно и отчитайки значимостта на тези основни елементи, за последната година фирмата достига сериозен ръст в продажбите.